Fakta

Over 50 % av fravær og kostnader knyttet til sykemeldinger har sammenheng med nerve-, skjelett-, og muskelrelaterte plager.

Gjentatte og ensidige arm/håndbevegelser gir en ensidig belastning på muskler, sener og ledd.

2 av 3 svarer at muskelsmertene delvis eller helt skyldes nåværende jobb. Undersøkelser viser at høye jobbkrav har sammenheng med nakkesmerter.

Å gå rundt med smerter medfører redusert energi, dårlig søvnkvalitet og livsglede, samt at stress rammer kroppen hardere.

Det er viktig å oppsøke behandling tidlig for å unngå langvarig smerteproblematikk, sykefravær og høyt forbruk av smertestillende medikamenter.

Ref. Statens arbeidsmiljøinnstitutt. 

Hvem er jeg?

Jeg heter Synnøve Åsheim og er Muskulær soneterapeut, kraniosakralterapeut, Bach terapeut og øreakupunktør ved Tao Helhetsterapi i Bergen.

Utdannelsen min i fotsoneterapi og muskulær soneterapi har jeg tatt ved Institutt for helhetsmedisin i Bergen. Utdannelsen min i Bach blomstermedisin er tatt ved Casu i København og Kraniosakralterapien er tatt ved Sirius Naturterapeutiske skole i Haugesund.

Jeg har også utdannelse i klassisk massasje som også er tatt ved Sirus Naturterapeutiske skole i Haugesund.

Jeg tilrettelegger behandling til hver enkelt, og kombinerer forskjellige behandlingsformer for å få best og raskest mulig resultat.

En bedriftsavtale med Tao Helhetsterapi er en god løsning for deg og din bedrift dersom du ønsker å nyte fordelene av friske og glade ansatte.

Hvorfor bedriftsavtale?

Har dere også vesentlige kostnader knyttet til fravær og tapt produktivitet?

Med enkel og målrettet innsats kan denne kostnaden reduseres betraktelig.

Økt trivsel = Økt arbeidsinnsats.

Reduser sykefraværet ved å tilby helsefremmede tiltak som hjelper ansatte å føle seg desto mer verdsatt i bedriften.

Vær smart: Det er rimeligere å investere i helsebringende behandlng enn å betale de første 16 dagene av sykemeldingen…

Jeg kommer gjerne på besøk til din bedrift, eller tar i mot deg på mitt kontor i sentrum.

Det er helt vanlig å ha spørsmål relatert til behandlingen som utføres, samt muligheter og begrensninger.

Under et møte vil vi bli litt bedre kjent med hverandre og du får anledning til å forstå grundigere hvorfor en bedriftsavtale hos meg kan være et godt alternativ for helsen i din bedrift.

Skal jeg kontakte dere?