Er det stor forskjell på fotsoneterapi og muskulær sonterapi? Svaret er JA!

Hva er forskjellen på muskulær soneterapi og vanlig fotsoneterapi?

Det er et spørsmål som mange lurer på. Er det egentlig så stor forskjell? Ja, det er det😊.

Jeg har en grunnutdannelse i fotsoneterapi. Videre har jeg tatt en tilleggsutdannelse i Muskulær soneterapi og fullført en 2-årig utdannelse i Kraniosakralterapi.

Den største forskjellen på de to soneterapiformene er måten en løser de ulike problemstillingene på- hvordan terapeuten tenker. En fotsoneterapeut vil tenke at en påvirker de ulike problemstillinger ved å trykke på spesielle soner som er satt i et bestemt system. For eksempel om jeg skal behandle et problem der fokuset er å få en bedre fordøyelse så vil jeg jobbe meg gjennom sonene som er med å påvirke dette. Spiserør, magesekk, tolvfingertarm, tynntarm osv., til jeg har jobbet meg gjennom hele fordøyelsessystemet.

En muskulær soneterapeut har en dypere forståelse av muskel og skjelettsystemet. Føttene våre har foruten de vanlige reflekssonene som brukes av fotsoneterapeuter også reflekssoner som går til mange av kroppens muskler. En tenker kroppen som en enhet som består av muskler, knokler, blod, væske, meridianer, føleslser etc.

Kommer du med skulderproblem til en muskulær soneterapeut så vil du kanskje synes det er rart at du får spørsmål du har problemer med fordøyelsen. Kanskje vil en også få spørsmål om en har noen korsrygg plager. Høres det rart ut?

Sammenhengen er at meridianene som påvirker til både tynntarm og tykktarm finnes på skulderens bakside mens selve nerveinnovasjon som går til tynntarm og tykktarm kommer fra virvler som ligger nedi korsrygg. Derfor kan både korsrygg problem og skulderproblem være et symptom fra kroppen din om at det trengs å jobbes på fordøyelsen. Eller sagt på en annen måte. Mange blir overrasket over at smertene i korsrygg og skuldrer avtar eller blir borte når fordøyelsen jobber bedre😊.

En Muskulær soneterapeut jobber ut fra en Helhetlig tenkemåte, det vil si at en bruker både vestlig tenkemåte og østlig tenkemåte.

I østlig tenkemåte, eller kinesisk medisin, tenker en på hvor de ulike meridianer passerer på kroppen. Dette fordi det er meridianene som forbinder den ytre kroppen med de ulike organsystem. Meridianene kan sammenlignes med et veinett på lik linje som blodårene våre der oppgaven er å føre energi rundt i kroppen vår. Energi og blod følger hverandre i kroppen, så dess bedre blodgjennomstrømming et område har i kroppen, dess mer optimalt vil dette jobbe.

Det finnes 12 hoved meridianer i kroppen vår som samarbeider med de ulike organsystemer. Det som kan sette ned energien i en meridian er arrvev, fysiske eller psykiske traumer og muskelknuter.

Derfor vil en også ta hensyn til dette.

Har du arrvev, hvor i tilfelle og hvilken meridian passer området? Dette er viktig for som jeg fortalte så vil alltid energi og blod følges sammen, så en forhindring i meridianens forløp vil sette ned blodgjennomstrømningen i området og over tid påvirke energien til organet som er relatert til gjeldende meridian.

Hvilken muskel er blitt påvirket av arrvevet. Kroppens muskler er også organrelaterte til de ulike organsystemer. Derfor vil en muskel med arrvev ha mindre blodgjennomstrømming som indirekte vil påvirke energien til organet.

Mange pasienter kan si at de alltid blir dårligere eller får mer smerter i spesifikke perioder av året. Dette vil også en muskulær soneterapeut ta hensyn til fordi de ulike organer påvirkes ulikt i løpet av årstidene. Til og med i løpet av døgnets 24 timer påvirkes de ulike organer i kroppen på forskjellig måte. I løpet av døgnets 24 timer vil hvert organ i kroppen ha en 2 timers periode der det er mest aktivt og det er da ubalansen vises best. Smertepasienter pleier å si at de pleier å våkne opp mellom 2-4 på natten.

Under en behandling hos en muskulær soneterapeut vil terapeuten kartlegge de ulike organene dine ved å bruke forskjellige test punkter som finnes i føttene dine for å sjekke noe som kalles en «overenergi». Det blir nesten litt detektiv arbeid på føttene dine for å finne ut hvor problemet er størst.

Kroppen kan nesten sammenlignes med en liten bedrift hvor det 5 ansatte. Dersom alle ansatte gjør jobben sin så vil bedriften blomstre og fungere godt, men dersom en ansatt blir syk så vil jobben måtte tas over av andre og over tid vil bedriften påvirkes negativt.

Samme bilde kan vi bruke om vi skal forklare kroppen vår. Dersom vi sier at kroppen vår har 5 hovedorgansystemer og alle jobber som de skal så vil kroppen vår oppleves velfungerende og smertefri.

Dersom noen av organsystemene våre begynner å jobbe mindre aktivt vil kroppen begynne å sende mange ulike symptomer. I begynnelsen vil vi kanskje kjenne ubehag i stiv muskulatur, hodepine, fordøyelse som begynner å skape seg etc.

Det er kanskje i denne fasen vi begynner å tenke på om vi kanskje skulle tatt en form for behandling eller vi tar en tur til legen.

Tilbake til det med overenergien i kroppen. Med det menes at noen organer/organsystem jobber for mye og noen har lagt seg litt bakpå, -«levert inn en sykemelding» . Sagt på en annen måte «kroppen er stressa».

Ved å fordele denne «overenergien» til de organer i kroppen som jobber for lite vil en oppnå at kroppen får ressurser til å jobbe bedre og dermed mer hensiktsmessig. I tillegg til alt dette vil også en muskulær soneterapeut koble kropp og psyke sammen. Psyken vår påvirker organene våre mye mer enn det vi er klar over. Du har sikkert merket det selv at musklene låser seg og du føler deg stiv og støl dersom du står oppi ulike følelsesmessige utfordringer?

Så det er altså en stor forskjell på de to ulike terapiformene. Det er derfor mange som kommer til meg som sier at jeg arbeider på en annen måte enn det som de er vant til når de er på en fotsoneterapi behandling.

Jeg syns den muskulære måten å behandle på passer meg best og jeg opplever at jeg får jeg et raskere og mer varig resultat på de ulike problemstillingene. Når jeg i tillegg kan koble sammen min forståelse fra Kraniosakralterapien bli det veldig spennende. Jeg har flere verktøy som jeg kan bruke på de ulike problemstillingene og jeg syns disse terapiformene passer sammen som hånd i hanske.

Når jeg bruker denne helhetlige måten å behandle på så finnes det også ofte mulige løsninger på problemstillinger der en tradisjonell vestlig tenkende måte å behandle på ikke kan hjelpe.

Kan alle problemer løses? Nei, det tror jeg ikke men jeg overraskes over hvor mange «ingenting kan gjøres med dette» problemstillinger som kan.

Jeg ønsker deg en fin dag videre. Ønsker du en behandling hos meg på dine problemstillinger så er du Velkommen. Jeg vil gjøre mitt beste for å hjelpe deg.

Link som tar deg videre til min bestillingskalender finner du HER!

-Vi høres!

Synnøve Åsheim

Terapeut ved Tao Helhetsterapi

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.