Tao Helhetsterapi logo
Klassisk massasje

Klassisk massasje

Bestill time

På samme måte som soneterapi og kraniosakralterapi påvirker nervesystemet gjør også massasje det. Dette er en av forklaringene på at massasje har en positiv effekt på menneskets velbefinnende.

Klassisk massasje er en manipulasjon av kroppens mykvev, muskler og bindevev. Hensikten med massasje er normalisere deres funksjoner. Massasje virker avslappende og blod og lymfesirkulasjon øker.

Det frigis avslappende hormoner som Oxytocin som kan være medvirkende til å senke angst, høyne smerteterskel, forbedre immunsystemet, senke blodtrykket og øke næringsopptaket.

Spenninger kan sette seg i musklene på grunn av dårlig arbeidsstilling, fysisk anstrengelse og følelsesmessige årsaker som stress, uro og bekymring.

En massasje kan gi avspenning, en pause i hverdagen og en pust i bakken som kan øke følelse av velvære.

Bindevevsmassasje er utviklet fra klassisk massasje og er en metode som innebærer tøyning av bindevevet i huden som igjen påvirker de autonome nervetrådene i hudområdene. Dette har videre positiv innvirkning på blodsirkulasjon til de indre organer og deres funksjoner.

Forskning viser at:

  • kroppsmassasje virker mest beroligende

Kroppsmassasje er bedre til å berolig barn enn f.eks. å vugge dem. Det viser et forsøk fra The Touch and Research Institute i Miami, USA. I undersøkelsen ble en rekke 1-3 måneder gamle barn fulgt i 6 måneder. De ble delt i 2 grupper hvor den ene gruppen fikk massasje mens den andre gruppen ble vugget.

Massasjen fikk barna til å falle raskere i søvn. De barna som fikk massasje, var mer årvåkne enn de barna som ikke fikk massasje. Massasjen fikk barna til å falle raskere i søvn. Massasjen senket dessuten nivået av stresshormoner i barnas urin. I tillegg økte vekten på massasje barna.

  • massasje setter fart i medarbeiderne

Massasje på arbeidsplassen gir høy produktivitet og stressnivået reduseres. Amerikansk forskning har bevist at glade medarbeidere er gode og effektive medarbeidere.

Forskere fra The Touch and Research Institue i Miami, USA, har utført undersøkelse hvor det deltok 26 menn og kvinner. Hver av de fikk 15 min massasje på arbeidsplassen to ganger i uken. Etter hver omgang med massasje var forsøkspersonene bedre i stand til å løse matematiske problemer og studien viste at oppmerksomheten økte. Som en ekstra gevinst følte de seg mindre stresset enn de andre forsøkspersonene som bare satt og slappet av i 15 minutter.

-massasje kan gi bedre karakterer

Massasje er godt hvis man vil ha høyere karakterer på skolen. Tankevirksomheten blir mer effektiv etter massasje av muskler og triggerpunkter på skuldre og rygg.

Forskere fra The Touch and Research Institue i Miami, USA, testet to grupper unge mennesker. Begge grupper ble plassert i massasjestoler. Den ene fikk massasje mens den andre gruppen gjorde stretch-øvelser. Gruppen som mottok massasje lå på et lavere stressnivå med lavere alfa- og betahjernebølger, samtidig som mengden av stresshormonet cortisol falt i blodet. Gruppen som fikk massasje, løste også matematiske problemer hurtigere enn kontrollgruppen.