Tao Helhetsterapi logo
Utvikle Din Intuisjon Med Meditasjon

Utvikle din intuisjon med meditasjon

Utvikle Din Intuisjon Med Meditasjon

Organet LEVER har mange viktige funksjoner, men den aller viktigste av dem alle er å sørge for jevn og fri flyt i kroppen. Alt må være i en konstant flyt hvis vi skal opprettholde helse. Faktisk- noe av det vi dør raskest av, er tilstander hvor det blir full stans, slik som ved hjerteinfarkt. Hjerteinfarkt kan ha sin årsak i kolesterolavleiringer, og det er LEVEREN som omsetter fett og regulerer kolesterolsyntesen.I kinesisk medisin tenker vi også en energetisk forståelse av kroppen, i tillegg til den fysiske.Hjerneslag og høyt blodtrykk kan bli resultatet av leverens ENERGETISKE ubalanse.

I kinesisk medisin tenker vi også en energetisk forståelse av kroppen, i tillegg til den fysiske.

Hjerneslag og høyt blodtrykk kan bli resultatet av leverens ENERGETISKE ubalanse.
Når noe blokkeres i et elveleie, synker vannet på den ene siden samtidig som det stiger på den andre. Slik er det også med vår energi.

Resultatet av en blokkert LEVERENERGI kan gi mange ulike symptomer:
  • - smerter i hodet
  • - kvalme og oppblåst mage
  • - akutte smerter i muskel og skjelettsystemet
  • - sinne, frustrasjon
  • - følelse av å være blokkert (fysisk og psykisk)
  • - vandrende smerter +++

Alle organer i kroppen uttrykker spesielle sjelelige eller åndelige kvaliteter. LEVEREN utrykker den eteriske sjel «hun» som er komplementær til «po», den fysiske sjel.
«HUN» representerer den delen av oss som er drømmende, det man higer etter å oppnå.

Evnen til å ta riktige valg har sitt grunnlag i LEVERENERGIEN, samt evnen til å planlegge. Det er umulig å planlegge om vi ikke først har tatt et valg. Det sies at vi aldri skal ta viktige valg dersom vi er i emosjonell ubalanse. Ved å lære seg meditasjon kan en lære seg å utvikle sin egen intuisjon, lære seg å lytte inn til sin egen stemme.

Hva vil jeg? Hva er best for meg i dette valget som jeg må ta? Å ta egne valg kan være skremmende men dog veldig lærerikt og etter hvert som denne evnen til å ta egne valg øker bygger vi også en sterkere selvfølelse av mestring. Men det trengs tålmodighet, vi må øve for å bli god i noe. Det gjeldet alt i livet. Men vi trenger ikke å gjøre det så avansert. En tur i frisk luft, kjenne den rene luften fylle lungene gir oss mye god energi. Ta inn inntrykkene i naturen, trærne som beveger seg i vinden, lyden av fuglene, lyden av egne fottrinn mot underlaget- kjenn etter hva det gjør med kroppen og sinnet ditt.

Stans opp og lytt, lukk øynene, legg hendene nederst på mageområdet (nedre DAN TIEN). Hva kjenner du i kroppen fysisk? Hva kjenner du i kroppen psykisk?
Dette er også en form for meditasjon og bevisstgjøring.

En trenger ikke sitte i lotusstilling på gulvet og høre på mantra om du ikke er typen til det. Gjør det som passer for deg, men å lytte innover i kroppen for å kjenne etter i følelsene dine på hva som er rette valg for deg er en viktig og god egenskap å utvikle.

Tai Qi og Qi gong trening er også en måte å utvikle gode «lytteegenskaper». De rolige bevegelsene som flyter over i hverandre, pusten som vi bruker når vi trener gjør at treningen blir en form for stående meditasjon. Det finnes mye forskning som viser at Tai Chi gjør underverker for folk som er stresset, er deprimert, sliter med angst, sliter med tankekjør, har smerter i kroppen.

Et enkelt tastetrykk på google hvor du søker forskning på Tai Chi og du finner mye spennende lesning. Forskere mener at Tai Chi øker blodstrømmen og derfor også leverer mer oksygen til hjernen.

Lykke til med å ta egne valg som er gode for deg!