Tao Helhetsterapi logo
Østlig filosofi / Kinesisk medisin

Østlig filosofi / Kinesisk medisin

Helse stammer fra ordet hel/helhetlig

Helse stammer fra ordet hel/helhetlig

Tradisjonell kinesisk medisin er et av de mest omfattende medisinske systemer vi kjenner til i dag.Innen både kinesisk filosofi, tibetansk medisin og Ayurveda er du ikke fri fra sykdom før du er «hel».

Med det menes at du er ikke «hel» før du har utviklet hele din bevissthet og dermed ikke kan pådra deg sykdom mer. Derfor kan vi si at helse er mer enn fravær av sykdom.

Innen all form for naturmedisin er det viktig å fjerne de blokkeringene som hindrer oss i å utnytte vår iboende livskraft.

Det finnes ikke noe akupunkturpunkt eller behandlingsform som gir energi. Vi kan kun åpne opp for at den allestedsnærværende energien kan flyte fritt.

Livsenergien er alltid til stede og til vår disposisjon bare vi evner å fjerne det som blokkerer den.

Å få bedre helse uten å utvikle det indre på samme tid er utenkelig ut fra østlig medisinsk synspunkt. Energi er uendelig, uten begrensinger i tid og rom. Man må fjerne det som blokkerer energien fra å flyte fritt, fjerne stress og spenninger, både fysiske og psykiske.

Samarbeid mellom vestlig og østlig medisin- kan det bli mulig?

Umiddelbart kan det se ut som om den moderne medisin og naturmedisin har lite med hverandre og gjøre. Sannheten er stikk motsatt. Man kan se de 2 systemer som eksperter innenfor hvert sitt område hvor de sammen kunne utført mirakler.

Naturmedisin har mye kunnskap om forebyggelse av helse samt hvordan behandle kroniske lidelser. Moderne medisin har sin ekspertise innen akuttmedisin, kirurgi, anestesi og diagnostikk. Når ulykken er ute og tiden knapp, har vestlig medisin reddet mange mennesker som aldri hadde overlevd uten moderne medisinsk behandling.

Men det finnes også mange som ikke får hjelp fra det skolemedisinske system, men i alternativ medisin hvor en tenker HELHETLIG. Terapeuten bruker kunnskap som finnes i vestlig medisin og kinesisk medisin og bruker en annen tilnærming til problemet. Da finnes det ofte løsninger som bidrar til bedre helse for mange som ikke får hjelp innenfor det skolemedisinske system.

Jeg håper og tror at de 2 systemer en dag kan samarbeide på lik linje, til det beste for dem de skal tjene.