Tao Helhetsterapi logo
Artikkel

Hvordan påvirkes barnets hode under fødselsprosessen?

Når vi blir født blir kroppen og hodet spesielt utsatt for store påkjenninger. En ubalanse i det Kranio Sakrale systemet hos et lite barn stammer høyst sannsynlig fra selve fødselsprosessen. Når et barn kommer gjennom fødselskanalen, skjer det en betydelig kompresjon av barnets kropp og voldsomme krefter kan påvirke hodet, ryggsøylen eller halebenet. Barnets kranium er ved fødselen annerledes enn kraniet på en voksen. Knoklene er ikke vokst sammen enda til et hardt beskyttende skall. I stedet er de individuelle knoklene bundet sammen av tykke bindevevsmembraner. Denne kombinasjonen av knokkel områder og bøyelige membraner gjør kraniet fleksibelt under fødselsprosessen. På denne måten kan det relativt store kraniet endre form, mens barnet presse fremover under et stort trykk gjennom den relative smale fødselskanalen.

Det er ganske vanlig at, når vi foreldre, ser barnet vårt med en gang etter fødselen så kan vi se at kraniet er asymmetrisk. Dette fordi knoklene har skubbet seg litt over hverandre under fødselsprosessen. Vanligvis forsvinner denne overlappingen av knoklene i løpet av veldig kort tid, fra et par timer til noen få dager. I noen tilfeller skjer ikke dette og det kan være årsak til ulike problemstillinger i nervesystemet. Det er 2 årsaker som kan gi barn fødselsskader og som nevnes av leger. • Fødselskanalens asymmetriske form– i mange tilfeller er morens hofter skeive. Dette medfører at når barnets hode presses ned i fødselskanalen kan barnets hode (knokler, – eller mer riktig brusk, siden hodet er så mykt enda) bli endret. Det leddet som er mest utsatt er leddet mellom occiput (bakhodet) og den første cervicale vertebra (første nakkevirvel). • Den «aktive» hjelp som ofte gis under fødsel. Barnets hode dreies ofte for å gjøre det lettere å få skulderen til barnet ut. I mange tilfeller trekker man i barnets hode for å lette/fremskynde fødselsprosessen. Occipital knokkelen er hos et lite barn delt i 4 deler ved fødselen. Disse delene gror i sammen, i 7 års alderen. Men viss barnet har vært utsatt for et fødselstraume kommer ikke disse 4 knokkel delene ordentlig på plass, og knokkelen vil gro sammen på feil måte. Dette kan forårsake at åpningen i foramen magnum blir smalere, eller være årsak til mindre plass til hjernestammen, pons eller andre vitale strukturer mellom hjernens basis og spinalnerven. En dreiet occipital-knokkel kan godt være årsak til problemer, der hvor den møter temporalknokkelen. Det er en smal åpning mellom occipital- og temporalknoklene som heter foramen jugularis. Den 9., 10. og 11. kranienerven passerer gjennom denne åpningen sammen med jugularnerven. Irritasjon av 10. kranienerven ser ut til å være årsaken til dysfunkskjon i det autonome nervesystem og er derved en alminnelig årsak til innlærings-vanskar. Hvis occipital-knokkelen blir korrigert på et lite barn, vil ikke bare det kranio-sakrale systemet utvikle seg normalt, men barnet vil også fungere optimalt i de formative, -eller fremtidige år og få en god start på livet. Leddet mellom hodet og nakken kalles atlanto-occipital leddet. En god funksjon i dette området er avgjørende for kroppsholdningen, bevegelsen og koordinasjonen vår. Den viktige funksjonen av 10. og 11. kranienerve En endring i formen av forman jugularis kan stramme membranen over åpningen. Denne endringen av membranens spenning kan skape dysfunksjon i kranienervene eller redusere blodstrømmen fra hjernen. Bortsett fra overlapping av knoklene oppstår de fleste problemene fra fødselstraumene i atlas- occipitalleddet og i foramen jugulare. Disse problemene er usynlige, men symptomer kan vise seg som: • kolikk • søvnløshet • sutteproblemer • svelgeproblem • hyppig gulping eller oppkast Senere om dysfunksjonen får stå å utvikle seg kan symptomene vise seg som: • innlæringsproblemer • problemer med oppførsel • muskel og skjelettproblemer som scoliose Kraniosakralterapi har mange teknikker for å hjelpe et lite barn med disse ulike problemstillingene. Barnet får det bedre dess tidligere det får behandling.