Organmassasje er et ord som brukes om teknikker der terapeuten påvirker bindevevet som ligger rundt organene. Hvert enkelt organ i kroppen beveger seg i sin egen rytme og bevegelse. Organmassasjen forbedrer sirkulasjonen av blod, lymfe og andre væsker, samtidig som den også frigjør for spenninger i og rundt organene.

Organmassasjen hjelper organene med å optimalisere rytmen slik at organene jobber mest mulig hensiktsmessig. Spesielt etter operasjoner kan organer henge fast og ikke ha den bevegelsen som det skal ha. Kikhullsoperasjoner gjør at den serøse væsken blir tørr. Tørrheten kommer fra gassen som brukes under operasjonene. Gassen «blåser» opp buken slik at legene kommer til dit de skal. Begrensinger i organets bevegelse kan være årsak til dårlig funksjon av organet og videre påvirke de tilhørende muskler. Når terapeuten avspenner i bindevevet nær organet økes organets bevegelse og funksjon.  Dette  påvirker til at den serøse væsken dannes raskere etter inngrep. Kroppen produserer denne væsken på nytt selv men massasjen hjelper kroppen til raskere og fornye væsken.

Dess sunnere vi er i kroppen jo bedre sirkulasjon av blod, lymfe og andre væsker.

Blodet pumper næring ut til alle cellene i kroppen og avfallsstoffene føres til nyre/lever/lunge for å føres ut av kroppen. Derfor sier det seg selv at det er viktig med god bevegelse. Det gjør at organene får tilført nok næring via blodet.

Når vi snakke om organmassasjen så snakker vi om MORTILLITET og MORBILITET.

MORTILITET er bevegelsen som kommer fra organene selv. Organene beveger seg langsomt og selvstendig med en frekvens på ca 7-8 ganger pr minutt. MORTILITETSBEVEGELSEN begynner allerede fra fosterstadiet, og aksen og retningene av disse bevegelsene blir i selve organets vev.

MOBILITET er bevegelsen som kommer fra bevegelsen fra resten av kroppen (muskel og skjelettsystemet) samt fra åndedrettssystemet eller pusten vår og hjerteslagene våre.

Hovedformålet med organmassasje er å gjenskape sirkulasjonen slik at organet holder seg optimalt. Enhver dysfunksjon av sirkulasjon kan skape problem.

Ethvert organ beveger seg mange tusen ganger. Derfor kan en forminskning av bevegelse ha stor innvirkning på selve organet og omkringliggende organ.

Dersom den serøse væsken (altså væsken som ligger mellom organet og membranen) tørker ut etter operasjoner er organet mer utsatt for angrep fra mikroorganismer og auto immune prosesser.

Eksempel kan være at magesekken ligger litt høyt oppe i forhold til det som er det optimale. Symptomer på dette kan være: – sure oppstøt, dårlig ånde, dårlig nedsatt pust, noen former for hodepine, stivhet i nakkemuskler – dette fordi mange av nakkemusklene våre er organrelatere eller har en forbindelse til organet mage.

Alle dårlige mikroorganismer som sopp, candida og kreftceller elsker surt miljø i kroppen og når det er mangel på oksygen.

På grunn av dette er det så viktig å lære seg å PUSTE MED MAGEN. Dette fordi det skal komme nok oksygen ned. I tillegg når vi er flink å PUSTE MED MAGEN så øker vi også bevegelsen fra diafragma og hjertet som fører til økt massasje til organene fra kroppen selv (MOBILITETEN).

Kanskje dette fikk deg til å vurdere å legge inn en 10 min daglig meditasjon med fokus på å PUSTE MED MAGEN.